YAZILAR

Makale ve Alıntılar

5. BİLİM DÜNYASININ MÜTHİŞ YANILGISI

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

Kepler Modeli’nin öngördüğü ‘Sabit Açıyla Eğik Eksenli Dünya Teorisi’ni Cafer G. Abdullah Son Adem Adlı kitabında ‘Ekvator’un Ekliptik ile yaptığı açının periyodik olarak değiştiğini’ ortaya koyarak çürütüyor! Editör – Haziran 2011

Mars Ve Venüs’ün Dünya’dan Kopması

İç kümenin gezegenlere bölünmesine; çekirdekateşin bu grubun merkezine süzülmesinin akabinde, arada biriken hts ve 2. ateşin çarpışmaları neden oldu. Bu grup henüz bütün bir kütleyken; çekirdekateşin, bu grubun merkezine doğru süzülmesini tamamlamasından sonra, çekirdekateşten temizlenen dış taraflarda, çarpışmaları grubun merkezine doğru süzülmeye başlayan 2. ateş gerçekleştirdi. 2. ateş; çekirdekateşten kalın olduğu için, bu grubu meydana getiren kütlenin merkezine yetişemeden, karşılıklı olarak iki ayrı merkezde kıvrılmaya başlayınca, bu tek kütle üçe bölündü. Ortada kalan kütlede Dünya oluşmaya başladı. Diğer iki kütle de, Venüs’ü ve Mars’ı meydana getirdi.

Kısaca; Venüs ve Mars, çekirdekateşi Dünya’ya süzdürdükleri için, 2. ateşi kıvırdılar ve bu nedenle Dünya’dan ayrıldılar. Dünya, çekirdekateşi süzerken beraberlerdi. Çekirdekateşi kendi merkezinde toplamış olan tek gezegen Dünya’dır.

Başka bir ifadeyle; Dünya’nın merkezini çekirdekateşin oluşturması, Dünya’daki çekiminin ve yoğunluğunun fazla olmasına neden oldu. Mars’ta iç sıkışmanın ve yoğunluğun Jüpiter’den fazla oluşu, ancak Venüs’ün hacminin Mars’ın hacminden çok daha büyük olması, bir denge oluşturdu ve ikisinin birden kopmalarına neden oldu.

Mars-DünyaVenüs kütlesinden ilk kopan, burada terstir1; Venüs’tür. Dıştan içe dalgalanma esnasında, bir nevi Mars aşağıda, Venüs biraz yukarıda olduğu için, Venüs Mars’tan önce etkilendi. Sanki birer saniye arayla koptular.2 Merkür ise Venüs’ten koptu; merkezi 3. ateştir.

Ekliptik-Ekvator Açısının Periodik Değişimi

İşte; bu kopmalar sonucu, Dünya’da, iki tarafta da milim oynama meydana geldi. Yani Dünya; önce öne, sonra da arkaya doğru eğilip doğruldu. Dünya’daki bu milim oynama, dünya atmosferinin oluşması ve Dünya’nın sıkışması tamamlanana kadar milim milim değişerek devam etti. Önden arkaya eğilme süresi çok uzun zaman sonra, altı aylık bir periyod olarak sabitlendi. Eğilip doğrulmanın süresinin sabitlendiği andan bu güne kadar, Dünya altı ayda kuzeyden güneye doğru, altı ayda da güneyden kuzeye doğru eğilip doğrulmaktadır. Dolayısıyla, bugün tüm bilim insanları tarafından kabul gören Kepler Modelinin dayandırıldığı “Sabit Ekvator-Ekliptik-Açısı Teorisi” asla doğru değildir.

Başka bir ifade ile; Dünya, periyodik olarak, altı ay öne, güneye (yâni Güneş’e doğru) eğilir; altı aydan sonra da tekrar doğrulmaya başlar ve arkaya, kuzeye doğru eğilir. Ekliptik düzlemi ile ekvator düzlemi arasındaki açı, yılda iki sefer en büyük dereceye ulaşır. Mevsimler; bilim adamlarının iddia ettiği gibi, Dünya’nın Güneş etrafında sabit ekliptik açısıyla eliptik bir yörüngede dönmesiyle değil; aksine, Dünya ekseninin ekliptik düzlemi ile yaptığı açının periyodik olarak değişmesiyle meydana gelir. Yani; Dünya’nın dönüş yörüngesi eliptik değil, yuvarlaktır (daire) ve mevsimlerin oluşmasının, dünyanın güneşin etrafında dönmesi ile alakası yoktur. Bütün sistemler; yuvarlak bir hat çizerek dönerler… 3

Cafer Gezgez Abdullah, Haziran 2011

www.sonadem.com

1 Diğer kümelerde gezegenler dıştan içe doğru bölünürken, Mars-Dünya-Venüs kümesinde, ilk olarak iç taraf bölündü ve Mars’tan önce, ilk olarak Venüs ile Merkür’ün meydana geldiği kütle koptu.

2 Dıştan içe dalgalanmanın etkisiyle birbirlerinden ayrıldılar.

3Son Adem Varoluşun Sırrı, sayfa 61-63

Appearance
Layout
Element Style
Accent Color