YEPYENİ İLİMLER


Bambaşka Bir Bakışaçısı

Evrende en küçük zerrecikten en büyük yapıya kadar her şey dönmektedir. Her birinin dönmesi, onun “can” denilen hareketliliğini oluşturur. Beden aslında canlı değil, hareketlidir. Asıl “can” bedeni meydana getiren atomların parçacıklarına hız veren “güç”tür. Madde devamlı dönüşüm halindedir, devam eden “akıl”dır.

Hız, zaman ve mekan içinde söz konusudur. Görmede zaman ve mekan aşılır. Görme “an”da olur. Görüntü görene gelmez, göz bir anda görünende olur. Bir şeyin görüntüsü ve hali her zaman aynıdır.

İnsanın, günümüzden ilk ademe kadar tüm geçmişi kendisinde kayıtlıdır. Kişilerin bilhassa uykudayken genlerinde kayıtlı olan bu yaşantılardan birine girip bunu kendisine ait sanması, günümüzde “reenkarnasyon” olarak yanlış yorumlanmaktadır.

Güneşten ışık parçacıkları (foton) değil, aksine ısı parçacıkları yayılır. Işık, yayılan ısı parçacıklarının çaptıkları yüzeylerde meydana getirdiği şavktır. Biz güneşi, güneş yüzeyindeki çarpışmalardan çıkan şavk sayesinde görürüz.

Kainatta hiçbir şeyin tıpkısının aynısı yoktur. Her birim “tek”tir. Aynı zamanda bütün birimler birbiriyle bağlantılıdır ve bütünsel “tek”i oluşturur.

Kainattaki en üstün alet insan beynidir. Bulunduğumuz madde evrendeki en büyük güç ise insan beyninin programlayarak meydana getirdiği dalga, yani “dua”dır.

Hak Teala kalemini verdi;
Bir kağıt istedim,
“O sendedir” dedi.
Aldım yazdım Cafer’i…

GİRİŞ

Sevgili insanlar,

Yerlerin ve göklerin ve bunların üzerindeki canlıların yaradılışı ile ilgili ilimler ne cinlere ne şeytanlara ne de onlara uyan imansız insanlara verilmiştir. Güneşin karadeliğe dönüşmesiyle dünyanın sonunun (kıyametin) geleceğini ifade eden “bilim insanları” gibi, materyalist görüşe sahip olanların, büyük patlama ve evrim teorisi saplantılarından kurtulamamalarının nedeni budur. İmansız hiçbir insan, yaradılış sırrına asla eremez!

Ben onları ne göklerin ve yerin yaradılışına ne de kendilerinin yaradılışına şahit kıldım. Ve hiçbir zaman saptıranları yardımcı tutmuş değilim.” (Kuran, 18/Kehf Sûresi, 51. Ayet)

…O, kullarının önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar, O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar…” (Kuran, 2/Bakara Sûresi, 255. Ayet)

Elhamdülillah; Cenab-ı Hak bana, iman etmişlerden olduğum için yaradılış sırrını açıp bu kitapta sizlerle paylaşmayı nasip etmiştir.

Cafer Gezgez Abdullah

Appearance
Layout
Element Style
Accent Color